Kính cường lực là thứ ma thuật gì, tại sao chúng lại cứng đến thế?